Info
Content

8. Update uw privacybeleid

Als laatste stap moet u ervoor zorgen dat uw privacybeleid up-to-date is. Dit moet omvatten:

  • Vermeld alle leveranciers die worden vermeld in uw CMP-leverancierslijst en leg hun doel uit. Geef gedetailleerde informatie over het bedrijf.
  • Vermeld dat je werkt ConsentManager als uw oplossing voor toestemming (zie voorbeeldteksten hieronder).
  • Voeg een lijst toe met alle leveranciers waarmee u werkt. Om een ​​dynamich / up-to-date lijst toe te voegen kunt u naar gaan Menu> CMP's en klik op de link Verkrijg leverancierslijst code.
  • (Afhankelijk van uw land en / of land van uw doelgroep) Voeg een lijst toe met alle cookies die door onze crawler op uw website zijn gevonden. Om een ​​dynamische / up-to-date lijst toe te voegen kunt u naar Menu> CMP's en klik op de link Ontvang Cookie-Info-code.

Voorbeeldtekst voor uw privacybeleid

De volgende tekst kan worden gebruikt in uw privacybeleid om uw bezoekers uit te leggen dat u met ons samenwerkt:

Version française:

We hebben de tool voor toestemmingsbeheer geïntegreerd "consentmanager"(www.consentmanager.net) van consentmanager AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Zweden, info @consentmanager.net) op onze website om toestemming te verkrijgen voor gegevensverwerking en het gebruik van cookies of vergelijkbare functies. Met de hulp van "consentmanager"u heeft de mogelijkheid om uw toestemming te geven voor bepaalde functionaliteiten van onze website, bijvoorbeeld om externe elementen te integreren, streaming inhoud, statistische analyse, meting en gepersonaliseerde advertenties te integreren. Met behulp van"consentmanager”U kunt uw toestemming voor alle functies verlenen of weigeren of uw toestemming geven voor individuele doeleinden of individuele functies. De instellingen die u heeft gemaakt, kunnen ook achteraf worden gewijzigd. Het doel van het integreren van "consentmanager”Is om de gebruikers van onze website te laten beslissen over de bovengenoemde zaken en, als onderdeel van het verdere gebruik van onze website, de mogelijkheid te bieden om reeds gemaakte instellingen te wijzigen. Door het gebruiken van "consentmanager”, Worden persoonlijke gegevens en informatie van de gebruikte eindapparaten, zoals het IP-adres, verwerkt.
De wettelijke basis voor verwerking is art. 6 Par. 1 S. 1 lit. c) in combinatie met Art. 6 par. 3 zin 1 lit. a) in combinatie met Art. 7 par. 1 AVG en, subsidiair, lit. f). Door de gegevens te verwerken, consentmanager helpt ons (volgens GDPR is dit de verantwoordelijke partij) om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijv. bewijsplicht). Onze gerechtvaardigde belangen bij de verwerking liggen bij het opslaan van gebruikersinstellingen en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies en andere functionaliteiten. "Consentmanager"slaat uw gegevens op zolang uw gebruikersinstellingen actief zijn. Na twee jaar na het maken van de gebruikersinstellingen wordt opnieuw om toestemming gevraagd. De gemaakte gebruikersinstellingen worden voor deze periode opnieuw opgeslagen.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Om bezwaar te maken, stuur een e-mail naar info @consentmanager.net.

Duitse versie:

Wir haben das Einwilligungs-Management-Tool „consentmanager"(www.consentmanager.net) de consentmanager AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Schweden, info @consentmanager.net) auf unserer Website eingebunden, um Einwilligungen für die Datenverarbeitung bzw. den Einsatz von Cookies of vergleichbaren Funktionen abzufragen. Sie haben mithilfe von „consentmanager"Die Möglichkeit, Ihr Einverständnis für bestimmte Funktionalitäten unserer Website, zB zum Zwecke der Einbindung externer Elemente, Einbindung von Streaming-Inhalten, statistischen Analyse, Reichweitenmessung und personalisierten Werbung zu erteilen oder abzulehnen. Sie können mithilfe von „consentmanager“Ihre Zustimmung für sämtliche Funktionen erteilen oder bekwaam om de Einwilligung für einzelne Zwecke oder einzelne Funktionen erteilen. Die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen können auch im Nachhinein von Ihnen geändert werden. Zweck der Einbindung von „consentmanagerIst es, den Nutzern unserer Website die Entscheidung über die vorgenannten Dinge zu überlassen und im Rahmen der weiteren Nutzung unserer Website die Möglichkeit zu bieten, bereits vorgenommene Einstellungen zu ändern. Im Zuge der Nutzung von „consentmanager“Werden personenbezogene Daten sowie Informationen der verwendeten Endgeräte wie die IP-Adresse verarbeitet.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 verlicht. c) iVm Art. 6 Abs 3 S. 1 verlicht. a) iVm Art. 7 Abs. 1 DSGVO sowie hilfsweise verlicht. f). Wir helfen mit der Verarbeitung der Daten unseren Kunden (nach DSGVO der Verantwortliche) bei der Erfüllung ihrer rechtlichen Verpflichtungen (zB Nachweispflicht). Unsere berechtigten Interessen an der Verarbeitung liegen in the Speicherung der Nutzereinstellungen und Präferenzen in Bezug auf den Einsatz von Cookies und weiteren Funktionalitäten. „Consentmanager“Speichert Ihre Daten solange Ihre Nutzereinstellungen aktiv sind. Nach zwei Jahren nach Vornahme der Nutzereinstellungen erfolgt eine erneute Abfrage der Zustimmung. Die vorgenommenen Nutzereinstellungen werden gebruikt voor het gebruik van Zeitraum gespeichert.

Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Ihr Widerspruchrecht besteht bei Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situatie ergeben. Zwecks Widerspruchs wenden Sie sich bitte via E-Mail an info@consentmanager.net.

Franse versie:

Nous avons intégré l'outil de gestion du consentement "consentmanager"(www.consentmanager.net) de consentmanager AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Suède, info @consentmanager.net) sur notre site Web van de verzamelaar en de toestemming van de gebruikers voor het gebruik van cookies en vergelijkbare functies. Avec l'aide de "consentmanager", vous avez la mayité de donner votre consentement for surees functionalités de notre site Web, bijvoorbeeld de interne integratie of de contenu en streaming, de analyse van statistieken, of de personnalisatie van de publicités.consentmanager", vous pouvez accorder ou refuser stem consentement, pour toutes les fonctions of des fonctions individualelles. Keuze peuvent être aangepast aan de suite.

L'utilisation de "consentmanager"entraîne le traitement de données personnelles issues des terminaux utilisés, vertelt que l'adresse IP.

De juridische basis van de eigenschap est l'art. 6 Par. 1 S. 1 laat. c) en liaison avec l'art. 6 par. 3 zin 1 laat. a) en liaison avec l'art. 7 par. 1 RGPD et, à titre subsidiaire, laat. F). Il a pour finalité d'aider les clients de "consentmanager"(verantwoordelijken van het karakter van de RGPD) à remplir leurs légales (bij voorbeeld, de verplichting tot instemming). L'intérêt légitime de"consentmanager"de conservering van de préférences de l'utilisateur en de matière d'utilisation des cookies et d'autres fonctionnalités."Consentmanager"voorraad vos données tant que vos paramètres utilisateur sont actifs. Deux en après-avoir effectué, stem de toestemming van de nieuwe nouveau en de paramètres de nouveau ingeschreven.

Vous pouvez vous opposer à ce traitement, en raison de votre situation particulière. Pour faire opposition, veuillez gezant een e-mail à info @consentmanager.net.

Terug naar boven