Info
Content

Adobe Tag Manager / Adobe Experience Cloud / Dynamisch tagbeheer

Houd er rekening mee dat: Alleen de handmatige blokkeercode kan worden geleverd met een TagManager. Als u automatische codeblokkering wilt gebruiken, moet u de CMP-code rechtstreeks in uw website invoegen.

Houd er rekening mee dat: Als u automatische blokkering gebruikt, zorg er dan voor dat de TagManager niet geblokkeerd wordt door het attribuut in te voegen data-cmp-ab="1" in de TagManager-code.

De ConsentManager.net CMP zal automatisch alle toestemmingsinformatie naar globale variabelen op de website pushen, zodat Adobe Tag Manager ze kan vastleggen en als gegevenselementen kan gebruiken. Deze variabelen zijn:

Veranderlijk

Omschrijving

venster.cmpGDPR

0 als GDPR niet van toepassing is, 1 als GDPR van toepassing is

venster.cmpConsentString

Stelt de IAB-toestemmingsreeks in

venster.cmpConsentVendors

Stelt een door komma's gescheiden lijst in van leveranciers-ID's die toestemming hebben gekregen, bijvoorbeeld 3,7,22,31,88, (lijst begint en eindigt met komma)

window.cmpCustomVendorsToestemming

Stelt een door komma's gescheiden lijst in van aangepaste leveranciers-ID's (leveranciers die geen deel uitmaken van de algemene IAB-leverancierslijst) die toestemming hebben gekregen, bijvoorbeeld 82,112,556, (lijst begint en eindigt met komma)

window.cmpGoogleVendorsToestemming

Hetzelfde als cmpConsentVendors, maar inbegrepen zijn de Google ATP-ID's.

window.cmpPurposeConsent

Stelt een door komma's gescheiden lijst in van doeleinden waarvoor toestemming is verkregen, bijvoorbeeld 1,2,3,4,5, (lijst begint en eindigt met komma)

window.cmpCustomPurposeConsent

Stelt een door komma's gescheiden lijst in van aangepaste doeleinden waarvoor toestemming is verkregen, bijvoorbeeld 1,2,3,4,5, (lijst begint en eindigt met komma)

Maak een nieuw gegevenselement

Om de hierboven getoonde variabelen in uw Adobe Tag Manager te gebruiken, moet u gegevenselementen maken. Dit is te vinden onder Regels> Gegevenselementen> Bewerken:

Zorg ervoor dat u "Type = JS Object" en het "Pad" gebruikt volgens bovenstaande variabelenamen.

Adobe-toestemmingsmodus

consentmanager kan toestemmingsinformatie rechtstreeks naar Adobe-producten verzenden in een indeling die Adobe Launch, Adobe Analytics, Adobe Audience Manager, Adobe Target en Adobe Experience Cloud begrijpen. Schakel in om deze functie te gebruiken Menu> CMP's> Bewerken> Overige instellingen> Adobe-toestemmingsmodus.

Schakel de functie "EU-conformiteit voor Adobe Analytics" in uw Adobe Analytics-instellingen in:

Zodra de functie is ingeschakeld in Adobe Analytics en de instelling is ingeschakeld in consentmanager, zal de CMP automatisch een cookie plaatsen sat_track met waarde true or false afhankelijk van de keuze van de gebruiker voor leverancier Adobe Analytics (ID s981). Deze cookie wordt door Adobe Analytics gebruikt om te bepalen of er al dan niet tracking plaatsvindt (meer details zie Adobes helppagina).

Zodra de instelling is ingeschakeld in consentmanager, maakt de CMP automatisch een JavaScript-variabele met naam window.cmp_adobe_consent (zie hierboven hoe u een DataElement maakt in Adobe Launch). De variabele bevat een tekenreeks die Adobe Launch kan gebruiken om te bepalen of de Adobe-producten al dan niet toestemming hebben. Voorbeeld:

window.cmp_adobe_consent = '{"aa":false,"aam":true,"ecid":true,"target":false}';

De inhoud is een tekenreeksweergave van een JSON-object met vier eigenschappen. De eigenschappen weerspiegelen de vier Adobe-producten. De toestemmingsstatus wordt ingesteld op basis van de gebruikerskeuze voor de leveranciers Adobe Analytics (ID s981), Adobe Audience Manager (ID s1233), Adobe Target (ID s1642) en Adobe Experience Cloud (ID s1233).

Terug naar boven