Info
Content

API voor crawlgegevens

De Crawl data-API laat toe om ruwe data van de laatste automatische crawls van het systeem te downloaden. De Crawls data-API is te vinden op het eindpunt

https://app.consentmanager.net/api/crawls.php

Gegevens ophalen

Om de gegevens van uw automatische crawls op te halen, stuurt u een HTTP GET naar de Crawl data-API met de volgende parameters:

Parameter

Omschrijving

Voorbeeld

sleutel

Verificatiesleutel

abc123

id

Crawl-ID (zie type = 15 vanaf Gegevens-API)

83619

Resultaat

De API retourneert het volgende object:

{ 
  "status":"created", //status, always “created” 
  "message": "Data report created", //status message 
  "data": { ... } //data payload as json format
}
Terug naar boven