Info
Content

Site-URL-parameters

De CMP ondersteunt verschillende parameters die aan de URL van de website kunnen worden toegevoegd om het CMP-gedrag te beïnvloeden. Alle parameters kunnen worden toegevoegd met #parametername or ?parametername or &parametername. De volgende parameters bestaan:

Parameternaam Omschrijving
cmplang=... Stel de weergavetaal in op de waarde die via de parameter is opgegeven. Bijv ?cmplang=DE
cmpscreen Dwingt de CMP om de welkomstpagina van de toestemmingslaag weer te geven.
cmpscreencustom Dwingt de CMP om de pagina met aangepaste instellingen van de toestemmingslaag weer te geven.
cmpnoscreen Dwingt de CMP om niet te laten zien.
cmpimport=... Importeert de toestemmingsinformatie in de CMP. Zien importeert hier.
cmpregulation=... Bepaalt de regelgeving die van toepassing moet zijn. 0 = geen regelgeving, 1 = GDPR, 2 = CCPA, 3 = LGPD
cmpnoblock=... Dwingt het script voor het automatisch blokkeren van cookies het opgegeven domein te negeren.
cmpnoblocking Dwingt de automatische cookie-blokkering om alle codes te negeren.
cmpdebug Maakt extra uitvoer in de browserconsole mogelijk.
cmpconsole Opent de CMP-console
cmpdesign=... Dwingt de CMP om deze specifieke ontwerp-ID te gebruiken. Opmerking: Het ontwerp moet zijn ingeschakeld in Menu > CMP's > Bewerken > Ontwerpen. Als u een ontwerp wilt testen voordat het live gaat, voegt u eenvoudig een targeting toe aan dit ontwerp en gebruikt u ?cmpdesign= in uw browser-URL om het ontwerp op uw pagina te zien.
Terug naar boven