Info
Content

Werken met Google Consent Mode v2 + handmatige/halfautomatische blokkeercode

Op zoek naar een CMP die de toestemmingsmodus van Google ondersteunt? Zie onze Google-toestemmingsmodus v2 productpagina.

Opmerking: Deze pagina beschrijft het gebruiksscenario wanneer u handmatige/halfautomatische blokkeercode en Google Analytics of Google Ads Tracking rechtstreeks op de website gebruikt (er wordt geen GTM gebruikt). Voor GTM-gebruiksscenario's kunt u hier terecht.

Als u de handmatige blokkeercode op uw website gebruikt en de ‘basisimplementatie’ (ook wel ‘harde blokkering’ genoemd) wilt bereiken. Het voordeel hierbij is een hogere rechtszekerheid. Het nadeel is een minder nauwkeurige tracking (voor gebruikers die geen toestemming hebben gegeven).

U hoeft geen aanvullende wijzigingen door te voeren. Zorg ervoor dat u de handmatige blokkeercode correct heeft geïmplementeerd:

 • Zorg ervoor dat de toestemmingsmodus is ingeschakeld (Menu > CMP's > Integraties > Google-toestemmingsmodus)
 • Zorg ervoor dat Google Analytics, Google Ads of de andere Google-services in uw leverancierslijst staan
 • Zorg ervoor dat de handmatige blokkeercode zo snel mogelijk op de pagina wordt geplaatst, bij voorkeur vóór enige Google-code
 • Zorg ervoor dat Google Analytics, Google Ads of andere Google-codes worden geblokkeerd door de Google-code aan te passen. Zie voorbeelden voor handmatig blokkeren Google Analytics .
 • De volgende code moet vóór de eerste Google-code worden ingevoegd:
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

 gtag('consent', 'default', {
  'ad_storage': 'denied',
  'analytics_storage': 'denied',
  'ad_user_data':'denied',
  'ad_personalization': 'denied',
  'wait_for_update': 500
 });

 dataLayer.push({
  'event': 'default_consent'
 });
</script>

Het bovenstaande codevoorbeeld stelt de standaardstatus in voor: ad_storageanalytics_storagead_user_data en ad_personalization naar denied. Houd er rekening mee dat er andere statussen zijn die u kunt instellen om het gedrag te verfijnen.

Belangrijk: De standaardstatus moet (onder AVG) altijd worden geweigerd. Alle tags moeten dan wachten totdat er een toestemmingsupdate is verzonden en de tags mogen alleen worden geactiveerd op basis van deze update. De reden is simpel: de pagina weet niet wat de werkelijke status van de gebruiker is. Als de status 'Toegegeven' is, begint Google te tellen voor gebruikers die hebben afgewezen. Daarom is de enige betrouwbare manier geweigerd (standaard) > toegekend/gedefiniëerd (update).

Het EUUCP (Gebruikersbeleid van Google). https://www.google.com/about/company/user-consent-policy/) zegt specifiek dat voor deze toestemmingsdoeleinden toestemming moet worden verleend. Het instellen van de standaardwaarden op Toegestaan ​​zou daarom niet geldig zijn voor gebruikers in de EER en het VK.
Meer informatie over regiospecifiek gedrag:
https://developers.google.com/tag-platform/security/guides/consent?hl=en&consentmode=advanced#region-specific-behavior

De geavanceerde implementatie is de manier waarop de Google Analytics-tags of Google Ads-tags worden geactiveerd, zelfs als er geen toestemming wordt gegeven. In dit geval worden de toestemmingsmodussignalen gebruikt om Google Analytics of Google Ads te vertellen de tracking te beperken. Dit wordt meestal ook wel "zachte blokkering" genoemd. Het voordeel hiervan is een hogere nauwkeurigheid bij het volgen. Het nadeel is een lagere rechtsveiligheid.

Om de geavanceerde implementatie van Google Analytics of Google Ads te implementeren wanneer handmatige blokkeercode wordt gebruikt, volgt u deze stappen:

 • Zorg ervoor dat de toestemmingsmodus is ingeschakeld (Menu > CMP's > Integraties > Google-toestemmingsmodus)
 • Zorg ervoor dat Google Analytics, Google Ads of de andere Google-services in uw leverancierslijst staan
 • Zorg ervoor dat de handmatige blokkeercode zo snel mogelijk op de pagina wordt geplaatst, bij voorkeur vóór enige Google-code
 • Do NIET handmatig Google Analytics, Google-advertenties of andere Google-codes blokkeren (do niet wijzig de Google-codes)
 • De volgende code MUST worden ingevoegd vóór de eerste Google-code:
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

 gtag('consent', 'default', {
  'ad_storage': 'denied',
  'analytics_storage': 'denied',
  'ad_user_data':'denied',
  'ad_personalization': 'denied',
  'wait_for_update': 500
 });

 dataLayer.push({
  'event': 'default_consent'
 });
</script>
Terug naar boven