Info
Content

Werken met internationale websites

In gevallen waarin bedrijven zich richten op een internationaal publiek, kan de opzet van het CMP complex worden. Op deze pagina proberen we enkele van de uitdagingen te schetsen en hoe hiermee om te gaan.

Voor de meeste internationale klanten worden websites in meerdere talen en/of voor meerdere landen gebouwd. Dit betekent dat dezelfde website / dezelfde inhoud in meerdere versies beschikbaar zal zijn. Meestal wordt dit bereikt door een van de volgende manieren:

 • Gebruik van specifieke domeinen (bv. website.de, website.fr, website.com, website.be, ...)
 • Gebruik van specifieke subdomeinen (bv. de.website.com, fr.website.com, be.website.com, ...)
 • Gebruik van specifieke paden (bv. www.website.com/de/, www.website.com/fr/, www.website.com/be/, ...)

Eén CMP of meerdere CMP's?

In de meeste gevallen is de eerste vraag bij het omgaan met meerdere landen of talen altijd of

 1. één CMP te gebruiken op alle websites/landen/talen
  or
 2. veel CMP's te gebruiken, een andere CMP per website/land/taal

Beide manieren hebben voor- en nadelen: Eén CMP is makkelijker te installeren, configureren en onderhouden (minder moeite), maar biedt niet veel mogelijkheden om onderscheid te maken tussen de websites of om verschillen tussen landen/talen toe te staan. Het gebruik van veel CMP's veroorzaakt meer inspanning bij installatie, configuratie en onderhoud, vooral wanneer wijzigingen meerdere keren moeten worden uitgevoerd, maar biedt meer flexibiliteit in configuratie.

Vanuit technisch oogpunt kunnen beide manieren min of meer hetzelfde bereiken (bijv. cross-domein toestemming), maar alleen wanneer CMP's per website of land worden gescheiden, kunnen verschillende leverancierslijsten, doeleinden of andere instellingen worden gebruikt.

In de meeste gevallen heeft het gebruik van dezelfde CMP over meerdere websites/landen/talen de voorkeur.

Typische problemen

Bij het gebruik van één CMP voor alle landen/talen/websites kunnen verschillende problemen optreden:

Standaard wordt de regeling toegepast op basis van de locatie van de bezoeker. Een typisch voorbeeld is dat een bezoeker uit Europa een AVG-tekst op de toestemmingslaag zou zien, terwijl een bezoeker uit Californië een CCPA-tekst zou zien. In de meeste gevallen hoeft deze logica niet te worden gewijzigd: klanten zouden eenvoudig kunnen beoordelen welke regelgeving op hen van toepassing is en zouden de bijbehorende regelgeving in de consentmanager CMP-instellingen.

In enkele gevallen kan het wenselijk zijn dat de regeling niet wordt toegepast op basis van de locatie van de bezoeker, maar op basis van het bedrijf dat eigenaar is van de website. Voor internationale bedrijfsgroepen kunnen er gevallen zijn waarin meerdere websites tot verschillende dochterondernemingen van de groep behoren en daarom kunnen verschillende voorschriften van toepassing zijn. Mochten er op basis van de huidige website andere regels gelden, dan kunt u gebruik maken van: configuratievariabele aan de clientzijde:

window.cmp_regulationkey = "GDPR";

Verschillende ontwerpvereisten in verschillende landen

Standaard toont de CMP de geselecteerde ontwerpen aan bezoekers. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om in bepaalde landen een ander ontwerp te gebruiken. Een typisch voorbeeld is de knop "Doorgaan zonder accepteren" die vaak te zien is in toestemmingsbanners in Frankrijk.

Om verschillende ontwerpen in verschillende landen te tonen, kunt u ofwel een aanvraag indienen gericht op de ontwerpen of gebruik een configuratievariabele aan de clientzijde om het ontwerp te specificeren:

window.cmp_params = "&usedesign=1234";

Leverancierslijst, Cookielijst, Doellijst of CMP-instellingen kunnen per land verschillen

Als verschillende websites/landen/talen verschillende leverancierslijsten of doellijsten gebruiken, kan dit alleen worden bereikt door deze websites/landen/talen op te splitsen in verschillende CMP's. Een CMP heeft altijd één vaste leverancierslijst en één vaste doellijst. De lijsten kunnen niet worden gewijzigd/bijgewerkt via configuratievariabelen aan de clientzijde of iets dergelijks.

De taal van de website en de CMP-taal komen niet overeen

Standaard selecteert het CMP de taal op basis van de browserinstellingen van de bezoeker. Als de browser aangeeft dat de voorkeurstaal van de bezoeker Duits is (en Duits beschikbaar is via de CMP-instellingen), dan zal CMP teksten in deze taal weergeven – hoewel de taal van de website Engels is. Dit kan worden gewijzigd in gebruik in plaats daarvan de paginataal.

Om de weergegeven taal van de CMP af te stemmen op de taal van de website, kunt u het volgende gebruiken: configuratievariabele aan de clientzijde:

window.cmp_setlang = "FR";

Tekst/vertalingen kunnen per land verschillen (bijv. Portugese taal vs. Braziliaans Portugees)

Als het om meerdere talen of landen gaat, kunnen de gebruikte teksten verschillen op basis van de taal of het land waarop de tekst betrekking heeft. Er zijn drie scenario's mogelijk:

 1. Teksten worden gebruikt op basis van de locatie van de bezoeker
  Om een ​​tekst weer te geven op basis van de locatie van de bezoeker, dient u meerdere ontwerpen te maken en de teksten voor elk ontwerp aan te passen. Dan targeting toepassen naar de ontwerpen die alleen in de verschillende landen worden gebruikt.
 2. Teksten worden gebruikt op basis van de taal van de browser van de bezoeker
  Standaard toont de CMP de tekst op basis van de browsertaal van de bezoeker. Het systeem laat toe nieuwe aangepaste talen maken inclusief locales om verschillende teksten te tonen op basis van de voorkeuren van de bezoekers. Zo kan een bezoeker met ES (Spaans) of PT (Portugees) een andere tekst zien dan een bezoeker die de voorkeur geeft aan ES-MX (Mexicaans Spaans) of PT-BR (Brasilien Portugees).
 3. Teksten worden gebruikt op basis van de taal van de website
  Om een ​​tekst in dezelfde taal als de website weer te geven, kan de configuratievariabele aan de clientzijde (bijv window.cmp_setlang = "FR"; zie paragraaf hierboven) kan worden gebruikt.

Als verschillende domeinen of subdomeinen worden gebruikt om onderscheid te maken tussen landen of talen, kan toestemming voor meerdere domeinen nodig/gewenst zijn om te voorkomen dat dezelfde bezoeker twee keer wordt gevraagd bij het overschakelen van de ene website naar de andere.

Verschillende URL's voor Impressum, privacyverklaring of T&C kunnen in verschillende landen worden gebruikt

Vooral bij multinationale bedrijven kunnen verschillende URL's voor opdruk, privacyverklaring of algemene voorwaarden worden gebruikt, afhankelijk van het land/de website. Standaard staat de CMP alleen toe om deze URL's te differentiëren op basis van taal. In gevallen waarin meerdere websites dezelfde taal delen (bijv. Spaans wordt in veel landen in Zuid-Amerika gebruikt) maar verschillende URL's moeten worden gebruikt, kan dit worden bereikt via:

 1. Stel URL's in met configuratievariabelen aan de clientzijde
  De configuratievariabelen aan de clientzijde window.cmp_privacyurlwindow.cmp_imprinturl en window.cmp_tacurl kan worden gebruikt om de standaard op taal gebaseerde URL's te overschrijven.
 2. Aangepaste talen gebruiken om verschillende URL's in te stellen
  Aangepaste talen inclusief een landspecifieke local kan worden aangemaakt. Eenmaal gemaakt, kunnen de privacyverklaring/afdruk/T&C-URL's ook worden ingesteld voor de nieuwe aangepaste taal. Configuratievariabelen aan de clientzijde (window.cmp_setlang = "FR";) kan worden gebruikt om aan het CMP te signaleren welke taal op welke website moet worden gebruikt.
Terug naar boven