Info
Content

Werken met rechtsgrondslagen

De consentmanagerMet .net CMP kunt u de rechtsgrondslag per leverancier en doel bepalen. Afhankelijk van de instelling zal het gedrag van de CMP anders zijn.

 

Bij het toekennen van een wettelijke basis aan een leverancier of doel, wijzigt u niet alleen de tekst die wordt weergegeven in de toestemmingslaag, maar ook het gedrag hoe het systeem het doel of de leverancier zal activeren/deactiveren. De volgende scenario's bestaan:

 1. Opt-In
  Geeft een schakelaar weer die niet vooraf is geselecteerd (leeg selectievakje). De bezoeker kan deze toggle inschakelen via klik op alles accepteren of via de aangepaste instellingenpagina.
 2. Afmelden
  Geef een schakelaar weer die vooraf is geselecteerd (aangevinkt selectievakje). De bezoeker kan de toggle uitschakelen via klik op alles weigeren of via de aangepaste instellingenpagina. Een klik op "Opslaan" zal de schakelaar niet automatisch uitschakelen.
 3. Altijd aan
  Geef een schakelaar weer die vooraf is geselecteerd (aangevinkt selectievakje) en niet kan worden uitgeschakeld. De bezoeker kan de schakelaar niet uitschakelen.
 4. Expliciete opt-in
  Geeft een knop weer die standaard is uitgeschakeld. Het systeem activeert leveranciers alleen als de leverancier specifiek is geaccepteerd. Een klik op de knop "Alles accepteren" accepteert deze leverancier niet (hetzelfde voor een groepsknop of het inschakelen van een doel). Een bezoeker moet expliciet naar de pagina met aangepaste instellingen gaan en op de knop Accepteren naast de leverancier klikken.
 5. Expliciete opt-out
  Geef een schakelaar weer die vooraf is geselecteerd (aangevinkt selectievakje). De bezoeker kan de schakelaar alleen uitschakelen via de pagina met aangepaste instellingen. Een klik op "Alles weigeren" of "Opslaan" zal de schakelaar niet automatisch uitschakelen.
 6. Afmelden voor beleid
  De leverancier of het doel is standaard verborgen, maar wordt als voorgeselecteerd behandeld (zie Explcit Opt-out). De leverancier is alleen zichtbaar wanneer de bezoeker toegang krijgt tot de toestemmingslaag via de privacybeleidintegratie.

Houd er rekening mee dat: Bij het gebruik van de IAB TCF worden alleen standaard, toestemming en legitieme belangen ondersteund in de signalen die naar leveranciers worden verzonden.

Als een doel en een leverancier zijn ingesteld op een andere rechtsgrond dan de standaard rechtsgrondslag, heeft de instelling van de leverancier voorrang:

Gedrag van knoppen

In uw ontwerpinstellingen kunt u de combinatie van knoppen kiezen die op het eerste en tweede scherm van de toestemmingslaag moeten worden weergegeven. De volgende knoppen zijn mogelijk:

 • Accepteren - Activeert alle doeleinden en leveranciers, behalve die met bepaalde rechtsgrondslagen (bijv. Expliciete toestemming)

 • Verwerpen - Deactiveer alle doeleinden en leveranciers, behalve die met bepaalde rechtsgronden (Altijd aan, Beleidstoestemming, ...)

  Houd er rekening mee dat: Hier wordt de toestemming ingetrokken EN wordt bezwaar gemaakt tegen legitiem belang (indien deze volgens instellingen gescheiden zijn).

 • Instellingen - Opent de tweede laag met de geavanceerde instellingen

 • Bespaar - Slaat de huidige status op. Normaal gesproken worden er geen doeleinden geactiveerd als de gebruiker niets doet. In dit opzicht zou sparen neerkomen op afwijzen. Als de gebruiker een doel op de eerste laag aanvinkt (indien haalbaar), dan zou opslaan precies dat implementeren.

  Houd er rekening mee dat: Bij het opslaan op de eerste laag worden tevens alle aanbieders op actief gezet die horen bij de doeleinden die zijn geactiveerd. Door op te slaan op de tweede laag worden er geen instellingen gewijzigd, maar alleen opgeslagen.


  Houd er rekening mee dat: Als de scheiding tussen toestemming en legitiem belang wordt geactiveerd, blijft in dit geval het legitieme belang gelden en wordt er alleen geen toestemming gegeven.

De standaardinstelling is dat de CMP altijd slechts één schakelaar voor elke leverancier en elk doel weergeeft. Het in- of uitschakelen van een schakelaar zal altijd toestemming EN legitiem belang voor deze leverancier of dit doel in- of uitschakelen. Als u twee verschillende keuzes wilt aanbieden, kunt u dat doen onder Menu> CMP's> Bewerken> Juridische instellingen> Juridische grondslagen:

Eenmaal ingeschakeld, toont de CMP twee schakelaars voor elke leverancier / doel wanneer u op het vraagtekenpictogram klikt.

Standaardinstellingen (één schakelaar voor elk doel):

Ontwerpinstellingen met twee verschillende doelen:

Terug naar boven