Info
Content

Algemene API

De algemene API is ontworpen om gegevensinvoer in het systeem op te halen, weer te geven, bij te werken, aan te maken en te verwijderen. Het kan worden gebruikt om processen zoals leveranciersbeheer of ontwerpcreatie te automatiseren.

Algemene berichtstructuur

Communicatie vindt plaats door JSON-gegevens heen en weer te sturen. Om een ​​actie te starten, stuurt u een POST-verzoek met de volgende JSON-gegevens in de HTTP-body:

{
 "accessType": 1,     // Access type
 "action":   "...",   // Action to perform 
 "model":   "...",   // Model to perform the action to 
 "lang":    1|2|3|..., // Language (optional) 
 "kmd":    "...",   // Authentication token (optional/required depending on context) 
 "key":    "..."   // Your API-Key (optional/required depending on context)
 // other fields might be required depending on context
}

De inhoud van de JSON-gegevens kan variëren afhankelijk van de uit te voeren actie. Zie daarom het gedeelte Acties hier.

Afhankelijk van de uitvoering van het project a key kan nodig zijn voor bepaalde acties (bijv. het aanmaken van een nieuwe gebruiker). Neem contact op met uw accountmanager om uw sleutel te ontvangen.

Belangrijk: Houd uw sleutel privé en verstuur deze niet via de browser maar altijd via server-to-server-verbinding!

De API reageert met een JSON-body die als volgt is opgemaakt:

{
 "status":   "...", // Status: Success|Error 
 "statuscode": 0..999, // Status code
 "msg":    "...", // Human readable status message
 "model":   "...", // Context dependend. May return model type to be displayed or null
 "action":   "...", // Action performed
 "data":    ...  // Type and content is depended on context 
}

Foutcodes

De API gebruikt de volgende foutcodes om problemen te signaleren. De foutcode wordt verzonden via de statuscode eigendom van de reactie.

Code Omschrijving
100-199 Algemene foutcodes
101 Geen invoergegevens gevonden
102 view / accessType ontbreekt of is onjuist
103 Geen ID's ingediend / ID's ongeldig. Stuur ten minste één ID op
104 Onjuist filter: veld X bestaat niet in Y
105 actie ontbreekt of is onjuist
106 Parameter X is vereist / ontbreekt
107 Onbekende of lege werkbalkactie
108 Actie niet toegestaan
109 Actie: mislukt
110 Actie staat niet meer dan één / of geen ID toe.
111 Gegevens voor ID x niet gevonden.
112 Creëer een fout, zie foutmelding. Veldspecifieke berichten zie response.data
113 Update fout, zie foutmelding. Veldspecifieke berichten zie response.data
114 Geen gegevens voor het maken / bijwerken van een item
115 ID's moeten een array zijn
116 Wachtwoord kan niet worden ondertekend
117 Maximaal aantal artikelen overschreden
   
200-299 Aanmeldings- / toegangsfouten
201 Adserver gedeactiveerd
202 Gebruiker niet gevonden
203 IP op de zwarte lijst
204 Fout wachtwoord
205 Inloggegevens ontbreken
206 Onbekende inlogfout
207 IP staat niet op de witte lijst
208 Wachtwoordwijziging nodig (wachtwoord te oud)
209 Toegang niet toegestaan
210 Wachtwoordvernieuwing mislukt

211

Token onjuist
212 Token is verlopen
213 Account nog niet actief
214 Onbekend toegangstype
215 Wachtwoordwijziging nodig
216 gedeactiveerd
217 Onbekende fout
218 Verificatiesleutel ontbreekt of is leeg
219 Twee-factorenauthenticatie ontbreekt (verzendparameter 2fa)
220 Twee-factorenauthenticatie onjuist
221 Twee-factoren: OTP-code ontbreekt
222 Two-Factor: OTP-code onjuist
223 Twee-factoren: e-mailcode ontbreekt
224 Twee-factoren: e-mailcode onjuist
225 Twee-factoren: sms-code ontbreekt
226 Twee factoren: sms-code onjuist
227 Twee-factoren: e-mail wordt nu verzonden
228 Two-Factor: SMS wordt nu verzonden
229 E-mail voor wachtwoordupdate verzonden
230 wachtwoord bijgewerkt
   
300-399 Interne foutcodes
301 Kan afhankelijkheid voor X op Y niet oplossen
302 Afhankelijkheid voor X resulteerde in een lege lijst
303 Geen kolom om bij te werken
304 Afhankelijkheidsfout bij veldgebruik
305 Afhankelijkheidsfout op leeg veld
306 Lijstquery resulteerde in een lege lijst met velden
307 Verificatie-callback niet gevonden
308 API-bestand niet gevonden: ...
399 Algemene interne fout
   
900-999 Aangepaste foutcodes, zie bericht

Toegangstypen

Afhankelijk van de API-structuur bestaan ​​er verschillende toegangstypen (JSON-veld "accessType"). Neem contact op met uw accountmanager om de ID te ontvangen voor het toegangstype dat u kunt gebruiken.

Modellen

Afhankelijk van het project en uw toegangsrechten, ziet u mogelijk verschillende modellen (datastructuren die moeten worden ontvangen / ingevoegd van / in de database). Bel actie rights om een ​​lijst met modellen en acties te ontvangen.

Terug naar boven