Info
Content

De IAB TCF gebruiken in uw CMP

Als een CMP is ingesteld om te gebruiken, wordt de IAB TCF aangegeven door het IAB TCF-pictogram onder de CMP-naam:

IAB-naleving

De IAB TCF definieert verschillende beleidslijnen die moeten worden gevolgd. Het systeem controleert automatisch of aan dit beleid wordt voldaan. Als er instellingen worden gebruikt die niet voldoen aan het IAB TCF-beleid, schakelt het systeem de ondersteuning voor de IAB TCF API en de toestemmingsreeks uit. Om te zien of een CMP of ontwerp compatibel is, controleert u het pictogram onder de CMP-naam of ontwerpnaam:

Stel de IAB TCF in uw CMP in

Om de IAB TCF in uw CMP te gebruiken, moet u deze inschakelen Menu> CMP's> Bewerken en klik op andere instellingen weergeven

In het Andere instellingen box set IAB TCF naar IAB TCF v2:

Eenmaal ingeschakeld, zult u bepaalde verschillen in de instellingen opmerken:

  • Menu> Leveranciers zal sommige leveranciers tonen als Automatische toewijzing:


    Alle leveranciers in uw leverancierslijst die zijn geregistreerd bij de IAB TCF, worden nu automatisch toegewezen aan doeleinden.

  • Menu> Doeleinden toont de IAB TCF-doeleinden naast uw aangepaste doeleinden:

Terug naar boven